Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Thành Kính Phân Ưu

Posted by Webmaster on June 30, 2011

Tin Buồn

 

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England vừa nhận được tin buồn

Hiền Muội của Bà Bác Sĩ Vũ Linh Huy:

Maria Phan Thu Triệu

         vừa tạ thế vào ngày 27 tháng 6, 2011 tại Dayton, Ohio, hưởng dương 58 tuổi.

Thay mặt cho toàn thể thành viên Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England, chúng tôi xin được chia buồn trước sự mất mát to lớn này của gia đình Bác Sĩ Vũ Linh Huy cùng tang quyến, và nguyện cầu cho Linh Hồn Maria Phan Thu Triệu sớm bình an nơi Nước Chúa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: