Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Chúc mừng Hà P. Diễm – Chang C. Jeff

Posted by Webmaster on October 8, 2011

Nhận được tin vui, ngày 8 tháng 10 năm 2011,

Anh Chị Hà Văn Tải
sẽ làm Lễ Vu Quy cho Trưởng Nữ

Hà P. Diễm đẹp duyên cùng Chang C.  Jeff

Xin hân hoan chúc mừng anh chị Tải.
Mến chúc hai cháu

Jeff – Diễm

trọn đời hạnh phúc.

                                                                           Ngày 8 Tháng 10 Năm 2011

                                                            Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: