Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Bia chủ quyền Đảo Song Tử Tây, Quần Đảo Trường Sa, trùng tu từ thời Việt Nam Cộng Hòa

Posted by Webmaster on November 7, 2011

Bia chủ quyền đảo Song Tử Tây, Quần Đảo Trường Sa

Những dòng chữ trên bia:: “Việt Nam Cộng Hòa Quần Ðảo Trường Sa.” Ðịa danh được ghi bằng tên đảo và vĩ tuyến, kinh tuyến. Phía dưới có khắc chữ chú thích: “Quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước Tuy. Phái bộ quân sự thị sát nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 22 tháng 8 năm 1956 dưới sự hướng dẫn của hải quân Việt Nam.” Dưới cùng là dòng chữ “Hải Quân Việt Nam.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: