Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

PHẢI LÊN TIẾNG !

Posted by Webmaster on December 7, 2011

Nguồn cảm hứng: Mục sư Martin Niemoller, sống dưới chế độ cộng sản Đông Đức

Dieu Cay Nguyen Van Hai← Đầu tiên họ tìm cớ bắt Điếu Cày
và tôi không lên tiếng vì tôi không phải là blogger.

Rồi họ bắt Nguyễn Xuân Nghĩa
và tôi không lên tiếng vì tôi đâu phải nhà văn.

Rồi họ bắt Đoàn Huy Chương
và tôi không lên tiếng vì tôi đâu có hoạt động công đoàn 

Kế đến họ bắt Phạm Thanh Nghiên
và tôi không lên tiếng vì tôi đâu có biểu tình chống TQ.

Rồi họ bắt MS Dương Kim Khải
và tôi không lên tiếng vì tôi đâu dính dáng gì đến Tin Lành.

Ho xoay qua bắt Vi Đức Hồi
và tôi không lên tiếng vì tôi đâu phải cựu đảng viên chống đảng.

Giờ thì họ bắt các thanh niên công giáo Vinh
và tôi cũng không lên tiếng vì tôi đâu phải dân Vinh có đạo.

Đến lúc họ đến bắt tôi
thì không còn ai để lên tiếng cho tôi cả.

PHẢI LÊN TIẾNG !

(Webmaster bắt gặp trên Internet).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: