Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Sinh Hoạt Ngày Quốc Tế Nhân Quyền Tại Hoa Thịnh Đốn

Posted by Webmaster on December 7, 2011

The Universal Declaration of Human RightsNgày Quốc Tế Nhân Quyền 10-12 mỗi năm là dịp để ta nhắc nhở thế giới về tình trạng
nhân quyền tại VN và rọi đèn vào những vi phạm nhân quyền trầm trọng của CSVN.

Mời đọc Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền bằng Anh ngữ  (The Universal Declaration of Human Rights).

Trong ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 Tháng 12 năm nay, để góp phần trong những nỗ lực
tạo áp suất lên chế độ Hà Nội nhằm đòi trả tự do cho các nhà đấu tranh dân chủ đã và
đang bị CSVN bắt giữ, đồng thời gửi thông điệp đến các nhà tranh đấu cho dân chủ trong
nước rằng người Việt hải ngoại luôn luôn hỗ trợ họ, Vùng Hoa Thịnh Đốn sẽ có những
sinh hoạt đấu tranh sau đây, do sự phối hợp tổ chức giữa Cộng đồng Việt Nam vùng DCMD-
VA, Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Liên Cộng Đồng vùng Đông Hoa Kỳ, Cộng Đồng
Việt Nam vùng Boston, C ộng Đ ồng Người Việt Quốc Gia – Philadelphia, C ộng Đ ồng
Người Việt Quốc Gia – Nam Jersey, và Cơ sở Đảng Việt Tân tại miền Đông Hoa Kỳ.


Nội dung tổng quát sẽ là như sau:
Ngày Thứ Sáu 09/12/2011:
· Vận động Nhân Quyền tại Quốc Hội Hoa Kỳ
Ngày Thứ Bảy 10/12/2011:
· Biểu tình trước Sứ Quán CSVN tại công viên Sheridan Circle từ 10 giờ sáng
đến 12 giờ trưa.
· Sinh hoạt tọa kháng cho Nhân Quyền tại Sheridan Circle từ 13:00 đến 17:00
giờ.
· Buổi Hội Thảo về Nhân Quyền từ 14:30 đến 16:00 do Ủy Ban Phối Hợp Đấu
Tranh Miền Đông Hoa Kỳ điều hợp, địa điểm thông báo sau
· Sinh hoạt văn nghệ đấu tranh và đêm thấp nến cho Tự Do Dân Chủ tại
Sheridan Circle từ 17:00 đến 21 giờ.
Kính mời quý đồng hương tham gia đông đảo để các buổi sinh hoạt đa dạng này đạt
được nhiều thành quả tốt đẹp. Các chi tiết đầy đủ hơn sẽ được cập nhật sau.
Liên lạc:
Ông Đỗ Hồng Anh (703-618-5157)
Ông Nguyễn Thanh Bình (807-222-5343)
Ông Lý Văn Phước (301-515-7327)
Phạm Vă n Út (267-250-0365)
Nguyễn Đình Toàn (610-914-2126)
Trần Quán Niệm (917-952-6396)
BS Đặng Vũ Chấn (703-538-2773)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: