Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Tưởng Niệm và Tri Ân

Posted by Webmaster on April 29, 2012

Quốc Ca Việt Nam Cộng Hoà

Nầy công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi,
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.
Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên,
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dù cho thây phơi trên gươm giáo,
Thù nước lấy máu đào đem báo.
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy,
Người công dân ta cố rèn tâm trí,
Hùng tráng quyết chiến đấu
Làm cho khắp nơi
Vang tiếng người Nước Nam cho đến muôn đời.
Công dân ơi! mau hiến thân dưới cờ,
Công dân ơi! mau làm cho cõi bờ,
Thoát cơn tàn phá, vẽ vang nòi giống
Xứng danh nghìn năm giòng giống Lạc Hồng.

Phút Mặc Niệm: Để tưởng nhớ công đức dựng nước của Tổ Tiên Tiền Nhân, để tưởng nhớ Các Chiến Sĩ VNCH và đồng bào đã vị quốc vong thân, để tưởng nhớ Bằng Hữu và đồng bào đã bỏ mình trong các trại tù cộng sản và trên đường tìm tự do. Phút mặc niệm – bắt đầu!

Tưởng Niệm và Tri Ân

Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần.

Từ trái sang: Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, các tướng Lê Nguyên Vỹ,  Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Trần Văn Hai và  Phạm Văn Phú. (link tiểu sử)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: