Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Chia Buồn Cùng Anh Chị Phạm Thanh Khanh và Tang Quyến

Posted by Webmaster on June 11, 2015

Thành Kính Phân Ưu
hoa dam ma

Nhận được hung tin Bào Huynh cúa chị Phạm Thanh Khanh,

Ông Lê văn Thành
Đã tạ thế lúc 12 giờ 05 phút trưa ngày 06/06/2015 tại San Francisco

Thânh viên Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England xin chia buồn
cùng anh chị Phạm Thanh Khanh và Tang Quyến.
Nguyện cầu cho Hương Linh Ông Lê văn Thành sớm siêu sinh tịnh dộ.

Thay mặt HPNCV/NE,
Nguyễn Nữ Như-Nghĩa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: