Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Chương trình Cám Ơn Anh – Người Thương Binh Kỳ 9 tại San Jose

Posted by Webmaster on September 13, 2015

Nhạc Hội Nghị Diên Hồng – Sáng tác: Lưu Hữu Phước – Hội Đoàn HQ trình bày.

Phần đóng góp của  Khóa 15, Khóa 26 SQHQ/Nha Trang,  Gia Đình Hải Quân Vùng New England, Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Bắc California.

3 Responses to “Chương trình Cám Ơn Anh – Người Thương Binh Kỳ 9 tại San Jose”

  1. Như said

    Xin chào phụ nữ cờ vàng! con tên là Như và có ông nội từng là binh nhì VNCH và hy sinh năm 1974. Xin cho con biết làm sao để liên lạc với hội cứu trợ TPB và QPTS? bà nội con từ khi ông nội mất một mình nuôi 10 nguời con và ở vậy đến tận bây giờ, cuộc sống vẫn khó khăn nên mong có thể liên lạc lại với hội. con xin cảm ơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: