Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for the ‘Vũ Linh Huy’ Category

“Hội Nghị Diên Hồng” Trên Đất Mỹ

Posted by Webmaster on March 5, 2012

“Hội Nghị Diên Hồng” Trên Đất Mỹ

Posted in Người Việt - Nước Việt, Vũ Linh Huy | Tagged: , , , | Leave a Comment »

XIN LÀM VIÊN GẠCH LÓT ĐƯỜNG

Posted by Webmaster on November 29, 2011

Xin làm viên gạch lót đườngCảm hứng khi tham dự Buổi Thắp Nến Hiệp Thông Với Thái Hà tại Giáo Xứ Saint Ambrose, Boston, ngày 27 tháng 11 năm 2011, được nghe lại lời phát biểu cuả Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long: “…con đuờng dẫn đến tương lai tươi sáng cho quê hương là con đuờng dài và chúng ta là những viên gạch lót đường.”   – Bác Sĩ Vũ Linh Huy

Xin được làm viên gạch lót đường,
Cho ngày quang phục lại quê hương,
Xin góp những vần thơ mộc mạc,
Gửi ai tranh đấu rất can trường.

Xin dâng thành kính một lời cầu,
Hợp cùng tiếng hát ngút Trời cao,
Khấn nguyện quê hương qua quốc nạn,
Con thuyền dân tộc thoát ba đào.

Xin góp thêm vào tiếng vỗ tay, Xin làm viên gạch lót đường
Cùng với đồng hương tại nơi đây,
Cho thêm phấn khởi lòng tranh đấu,
Nung bầu nhiệt huyết thật hăng say.

Xin được góp phần với tiếng ca,
Cố cất giọng “gào”, vang rất xa,
Để khằp năm Châu cùng nghe rõ,
Cho bạn, cho thù, biết ý ta.

Từ góc trời này, xa quê hương,
Nguyện mãi làm viên gạch lót đường,
Cùng với Thái Hà bền tranh đấu,
Tới ngày dân nước hết đau thương.

Boston, ngày 27 tháng 11 năm 2011
Bác sĩ Vũ Linh Huy.

Posted in Vũ Linh Huy | Tagged: , | Leave a Comment »