Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Posts Tagged ‘Việt Dzũng’

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng NE tặng quà lưu niệm cho Trúc Hồ và Phu Nhân Cố Nhạc Sĩ Việt Dzũng

Posted by Webmaster on October 1, 2014

Ngày 27 tháng 9 năm 2014, nhân dip̣ kỷ niệm 8 năm ngày thành lập Đài SBTN-Boston, Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England đã trao tặng quà lưu niệm cho Nhạc Si Trúc Hồvà Phu Nhân của Cố Nhạc Sĩ Việt Dzũng – bà Bebe Hoàng Anh.

Lưu niệm Trúc Hồ

 

Lưu niệm Việt Dzũng

 

Hinh 1 NN

 

03

Posted in HPNCV/NE, Người Việt - Nước Việt, Nhịp sống cộng đồng Boston/New England, Sinh hoạt | Tagged: , , | 1 Comment »