Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for August, 2013

Tội Nghiệp: Cộng Sản Việt Nam Mơ Được Ngang Hàng với Thái Lan!!!

Posted by Webmaster on August 2, 2013

, Augustt 1, 2013

2013-AUG-1-VN.THAI_.jpg-2

Chỉ Có Cách Này Thôi

www.vietthuc.org

… Và cũng đã ngang hàng với Cuba!!!

trong dung tren buc

Posted in Người Việt - Nước Việt | Tagged: , , | Leave a Comment »