Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for December, 2014

Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2014 tại Liên Hiệp Quốc, New York City

Posted by Webmaster on December 23, 2014

 

Thông Cáo Báo Chí cùa Ban Tổ Chức

Ngày  Vận Động Nhăn Quyền, Tự Do Dân Chủ và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Cho Việt Nam

Bấm → 12_14_14_ThongCaoBaoChi

Hình ảnh tham dự của Hội Phụ Nử̃ Cờ Vàng New England

 

lhq 2 lhq pncv 2 lhq pncv 3

lhq pncv 4

 

lhq pncv

 

tds 1

Phái đoàn vào Tòa Đại Sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc ↑

A picture is worth a thousand words:

Thỉnh nguyện thư của Hội Phụ Nử̃ Cờ Vàng New England đệ trình Đại Sứ Hoa Kỳ:

To all JUST and RIGHTEOUS CITIZENS of The World:

Please do not allow China violates International Laws

9-dash-line

 

 

 

 

Posted in HPNCV/NE, Người Việt - Nước Việt, Nhịp sống cộng đồng Boston/New England, Sinh hoạt | Leave a Comment »