Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for the ‘Tin Vui’ Category

Chúc mừng Hà P. Diễm – Chang C. Jeff

Posted by Webmaster on October 8, 2011

Nhận được tin vui, ngày 8 tháng 10 năm 2011,

Anh Chị Hà Văn Tải
sẽ làm Lễ Vu Quy cho Trưởng Nữ

Hà P. Diễm đẹp duyên cùng Chang C.  Jeff

Xin hân hoan chúc mừng anh chị Tải.
Mến chúc hai cháu

Jeff – Diễm

trọn đời hạnh phúc.

                                                                           Ngày 8 Tháng 10 Năm 2011

                                                            Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Posted in HPNCV/NE, Tin Vui, Z đến A | Leave a Comment »

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England Chúc Mừng

Posted by Webmaster on June 11, 2011

wedding

Nhận được tin vui, ngày 18 tháng 6 năm 2011,

Anh Chị Lại Tư Mỹ
sẽ làm Lễ Vu Quy cho Thứ Nữ

Lại Tư Ánh Phi đẹp duyên cùng Trần Quốc Hưng

Xin hân hoan chúc mừng anh chị Mỹ.
Mến chúc hai cháu

Quốc Hùng – Ánh Phi

trọn đời hạnh phúc trong Hồng Ân Thiên Chúa.

Ngày 11 Tháng 6 Năm 2011

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Posted in Tin Vui | Leave a Comment »