Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Trường Huấn Luyện Võ Thuật Bình Định – Lể Cúng Tổ 2011 và Kỷ Niệm Đệ Thất Chu Niên

Posted by Webmaster on December 5, 2011

Lể Cúng Tổ 2011 và Kỷ Niệm Đệ Thất Chu NiênKính mời quý đọc giả xem các video clip:

Lể Cúng Tổ và Kỷ Niệm Đệ Thất Chu Niên Võ Thuật Bình Định 2011 p1

Lể Cúng Tổ và Kỷ Niệm Đệ Thất Chu Niên Võ Thuật Bình Định 2011 p2

Võ Thuật Bình Định 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: