Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Những Chuyện Trong Ngày: Thứ tư, 29-2-2012 » Levan Son

Blogger Lê Văn Sơn đang bị giam giữ

Blogger Lê Văn Sơn đang bị giam giữ vì cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s