Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Khi “con” đề cập đến quyền của “người”: sự sỉ nhục quốc gia » Leluongminh-danlambao

Trong tay của các đại biểu đã có sẵn nhiều tập tài liệu, hồ sơ về tình trạng vi phạm nhân quyền

Nhưng chắc chắn điều đáng buồn (cho đảng của ông Minh) là trong tay của các đại biểu đã có sẵn nhiều tập tài liệu, hồ sơ về tình trạng vi phạm nhân quyền với những nạn nhân thật, việc thật được báo cáo đầy đủ, chính xác bởi nhiều cơ quan quốc tế độc lập, phi chính phủ và có uy tín lâu đời.

Chỉ có ông Thứ trưởng của đảng ta mặt dày trán bóng đang hân hoan chờ một tràng pháo tay giả tạo trong lịch sự của các đoàn đại biểu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s