Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Ông EDDIE LEE chính thức rời khỏi chức vụ ở Tòa Bạch Ốc vì vụ Thỉnh Nguyện Thư?

Posted by Webmaster on April 15, 2012

California (VietPress USA) – Saturday, 04.14.2012, 12:00pm (GMT-7)Ngày 10-3-2012: 149047

Nguồn tin chính thức từ Tòa Bạch Ốc cho biết vào lúc 3:00pm chiều ngày Thứ Sáu 13-4-2012, ông Edward Y Lee, là Giám Đốc Văn Phòng Giao Dịch Cộng Đồng của Tòa Bạch Ốc, người tham gia trong vụ tai tiếng Trình Thỉnh Nguyện Thư của Cộng Đồng Mỹ gốc Việt vừa qua, đã rời khỏi nhiệm vụ tại Tòa bạch Ốc và tạm thời chuyển về một phòng ban thuộc Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.

VietPress USA kèm theo dưới đây là Email thông báo chính thức của ông Edward Y. Lee gởi công bố “Moving on from the White House” (Rời Tòa Bạch Ốc) với nội dung ghi như sau:

“Chào tất cả,

Thật rất thích thú được làm việc với quý vị trong các khả năng khác nhau để phụ vụ Tổng Thống và cộng đồng Người Mỹ gốc Á Châu và Quốc Đảo Thái Bình Dương (Chú thích: AAPI – Asian Americans & Pacific Islanders). Hôm nay là ngày chót của tôi tại Văn Phòng Giao Dịch Công Cộng Tòa Bạch Ốc vì tôi chuyển qua làm việc tại Bộ Giáo Dục, nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục liên lạc để tiến lên phía trước. Tôi khiêm tốn trước sự lãnh đạo của quý vị và hy vọng chúng ta có thể tiếp tục làm việc với nhau nhằm phục vụ cộng đồng nầy và đất nước trong những cách khác.

Tôi kèm theo thông tin liên lạc của tôi dưới đây vì địa chỉ Email tại Tòa Bạch Ốc không còn nữa. Xin cám ơn quý vị về tất cả những gì quý vị làm và còn tiếp tục.

Thành thật,

Eddie Lee

Eddie.lee@ed.gov

Elee08@gmail.com 

Bản Tiếng Anh 

From: Edward_Y_Lee@who.eop.gov
To: elee08@gmail.com
Sent: 4/13/2012 9:24:52 P.M. Eastern Daylight Time
Subj: Moving on from the White House
All –
It has been a real pleasure working with you in various capacities to serve this President as well as the AAPI community. Today is my last day at the White House Office of Public Engagement as I transition to working at the U.S. Department of Education, but I hope we will stay in touch moving forward. I am humbled by your leadership and hope we can continue to work together to serve this community and country in other ways.
I have included my contact information below as my WH email will no longer work after today. Thank you for all that you do and keep pressing on!
Sincerely,
Eddie Lee
Eddie.lee@ed.gov

Elee08@gmail.com ” 

HANH DUONG
VietPress USA
Cell. 408-591-6574
Cell. 714-602-1535
( Nguyen Minh chuyển )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: