Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Hình ảnh “chuyến bay chót” của phi thuyền Discovery

Posted by Webmaster on April 27, 2012

Phi thuyên được đưa vào viện bảo tàng sau 30 năm thám hiểm không gian để rồi 28,000 người bị mất việc hoặc cho về hưu sớm vì không còn việc làm. Đây là hình ảnh người bạn cũng làm ở Boeing ngày xưa gởi (Internal photos)  . Hình chụp khi Boeing 747 chở phi thuyền đến viện bảo tàng ở Washington DC ngày 4/17/12. Vài đôi người cùng theo đó mà ‘tang’ theo ngày tháng để rồi tuổi trẻ qua đi và tuổi già đã đến. Những người bạn cũng làm việc về phi thuyền ngày xưa này đã già. Nay sau 30 năm người làm ra phi thuyền thì vào viện dưỡng lão còn phi thuyền thì vào viện bảo tàng. Đời thật phù du...

\

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: