Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Đòi hỏi bạo quyền CSVN chấm dứt chế độ lao động cưỡng bách

Posted by Webmaster on July 12, 2012

http://www.laborrights.org/

Calling for an End to State-Sponsored Forced Labor in Vietnam

Calling for an End to State-Sponsored Forced Labor in Vietnam

 

Today, some 40,000 men, women, and children are held against their will in forced labor centers run by the Vietnamese Ministry of Labor. They are forced to work for little or no pay. The daily work quotas are impossibly high, and when workers fall short of the target they are beaten with clubs, forced to kneel on sharp stones, denied food or baths, or held in an isolation cell. Some of the goods made by detainees, including cashews, garments, and footwear, have already found their way into global supply chains.

This week the US Trade Representative is meeting with Vietnamese officials in San Diego for negotiations on the Trans-Pacific Partnership (TPP) trade agreement.  Join ILRF in sending a message that Vietnam should not be rewarded with greater market access under any trade agreement until they take concrete steps to end these egregious human rights abuses.

Tiếng Việt – “Hiện nay, có khoảng 40.000 đàn ông, đàn bà và trẻ em đang bị giam giữ tại các trung tâm lao động cải tạo do Bộ Lao động của CSVN Nam quản lý. Họ bị cưỡng bức lao động mà không được hưởng đồng bạc thù lao nào hoặc được trả rất ít. Công việc hàng ngày bị bắt phải làm thì rất nhiều và nếu không làm đủ số sản phẩm thì sẽ chịu hình phạt vì không đạt chỉ tiêu. Họ bị đánh đòn bằng dùi cui, bị quỳ gối trên nền đá lởm chởm, không cho ăn, không cho tắm, hoặc bị biệt giam trong hầm tối. Những sản phẩm được làm ra bởi tù nhân gồm có hạt điều, hàng may mặc, giày dép,… được xuất cảng bán ra ngoài qua các đường dây cung ứng khắp toàn cầu”.

“Tuần này, Ðại diện Thương mại Hoa Kỳ gặp gỡ với các quan chức CS Việt Nam tại San Diego trong các cuộc đàm phán về quan hệ đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là TPP). Diễn Ðàn Tranh Ðấu Ðòi Quyền Lao Ðộng Quốc Tế gửi một thông điệp rằng CS Việt Nam không xứng đáng được hưởng hiệp ước thương mại cho đến khi nào CSVN thực hiện những bước cụ thể đi đến chấm dứt những vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng như thế này”.

ILRF kêu gọi mọi người, bất kể ở đâu trên thế giới, nhanh chóng vào diễn đàn để ký thỉnh nguyện thư, theo đường dẫn sau đây:

http://action.laborrights.org/p/dia/action/public/?action_KEY=2769

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: