Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Đôi lời tiển biệt (Anh Thomas Nguyễn Tấn Tài)

Posted by Webmaster on September 25, 2012

Nguyễn Tấn Tài

Biết nói lời gì tiển biệt Anh .

                 Tôi xin cầu nguyện với tâm thành.

                 Chúc Anh thẳng tới miền An lạc ,

                 An nghỉ đời đời ,chẳng đua tranh .

                                  * * *

                 Nhớ lại một chiều đến thăm Anh ,

                 Thân tuy mệt mỏi vẫn chân thành ,

                 Bắt tay niềm nở cùng các bạn ,

                 Và nhắn đôi lời “luôn đấu tranh”.

                                 * * *

                 Anh bảo rằng Anh giữ lời thề ,

                 Thề cùng Tổ quốc với quê hương:

                 Luôn luôn chiến đấu không ngưng nghỉ

                 Để mẹ Việt Nam được thanh bình .

                                 * * *

                 Anh mong Tổ Quốc sớm hồi sinh ,

                 Cho dân tộc Việt Thanh bình, Tự Dọ

                 Người người áo ấm cơm no ,

                 Dân Quyền,Dân Chủ chẳng lo độc tài .

                                 *  * *

                 Anh đã sống cuộc đời trong sáng ,

                 Với gia đình,Anh trọn đạo nghĩa nhân,

                 Với đồng môn, đồng đội xa gần .

                 Anh đối xử thật là bình đẳng .

                                 *  * *

                 Bầu nhiệt huyết trong Anh có sẵn .

                 Anh luôn luôn sát cánh với Cộng đồng.

                 Không than phiền,quản ngại tấc công ,

                 Đâu cần giúp là Anh có mặt .                                                                 *  *  *                    

                 Tôi còn nhớ trong phần nghi lễ .

                 Anh nghiêm trang,dõng dạt oai phong

                 Anh hô to khẩu lệnh chaò cờ .

                 Như tiếng thét cho đòan quân xung trận .

                                *  *  *

                 Trong tim Anh vẫn mang niềm uất hận ,

                 Lũ vô thần,quỉ đỏ cướp non sông .

                 Bọn cộng nô vô lọai mất linh hồn ,

                 Đã dâng hiến non sông cho tàu cộng .

 

                 Tình Tổ Quốc trong Anh còn sâu đậm ,

                 Anh luôn luôn nhắc nhở “đấu tranh” ,

                 Cho Việt Nam thật sự được hồi sanh,

                 Không còn bóng lũ vô thần quỉ đỏ .

                                 * * *

                 Những ướt vọng của Anh còn đó ,

                 Gìờ chúng tôi xin hứa cùng Anh :

                 Rằng: chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh,

                 Cho nước Việt rạng danh cùng thế gìới .

                                 * * *

                 Tiển biệt Anh với đôi lời nhắn gởi :

                 Cỏi vô thường chẳng luyến tiếc làm chi ,

                 Cầu mong Anh thanh thản ra đi ,

                 Hãy tiến thẳng về miền Vĩnh Cửu .

Boston,ngày 20 tháng 9 năm 2012 .

Thương tiếc .

Tâm Viên Pham Lê Rô

 

Xin chân thành chia buồn cùng Chị Tài,

các cháu và tang quyến.

Nguyện cầu cho Linh Hồn Anh Thomas

Nguyễn Tấn Tài sớm về cỏi Vĩnh Hằng .

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: