Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Hình ảnh Lễ kỷ niệm năm thứ 19 “Ngày Nhân quyền Việt Nam”

Posted by Webmaster on May 13, 2013

Hình ảnh tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ

DSC03870

… tiến vào Hart Senate Building …

Vào Quốc Hội

DSC03861Trúc Hồ

… dạ tiệc tiếp tân …

Ông Nguyễn Thanh Bhhh CT/CD Massachusetts

DSC03909

Tiến Sỉ Nguyễn Đình Thắng và CT/CD Massachusetts Nguyễn Thanh Bình

… Tiến Sĩ Nguyển Đình Thắng và Chủ Tịch Cộng Đồng Massachusetts Nguyễn Thanh Bình.

Hình ảnh tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

DSC03931

DSC03927

DSC03911

DSC03919

Ông Daniel Baer, phó Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động

Bác Sỉ Nguyễn Quốc Quân và Ông Daniel Baer, phó Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: