Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Sự vĩ đại của một nhà cầm quyền bất chính là đây

Posted by Webmaster on October 10, 2013

Bui Thị Minh Hang

Họ ” chăm lo ” nhân dân Chu đáo thế này cơ mà . Thế chẳng trách dân ta ” YÊU” họ như Đặng Ngọc Viết nhể …cắt hết phương tiện Liên lạc truỳen thông sáng nay để tập kích bà con và cướp đất đấy nhá . Văn Giang cũng đang như vậy luôn — with Ngô Duy Quyền.

Sự vĩ đại của một nhà cầm quyền bất chính là đây

Tin liên hệ:

Buổi sáng không bình yên ở Trịnh Nguyễn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: