Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England tham dự Ngày Quốc tế Nhân quyền 2013 tại Washington D.C.

Posted by Webmaster on December 17, 2013

Washington D.C. , ngày 7 tháng 12 năm 2013

Kính mời quý đọc giả xem hình ảnh trên youTube.

pncv DSCN2343

Ngày Quốc tế Nhân quyền 2013 tại Washington D.C.

Ngày Quốc tế Nhân quyền 2013 tại Washington D.C.

Human Rights 2014

Nguyệt Ánh

 

Bà Phan Lệ Nga, HPNCV/NE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: