Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Biểu Tình Bên Ngoài Phiên Tòa xử Lê Quốc Quân

Posted by Webmaster on March 5, 2014

Kính mời quý đọc giả xem video clip đồng bào (giới trẻ) công giáo biểu tình bên ngoài phiên tòa Lê Quốc Quân: đông, khí thế và không sợ hãi:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: