Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Lời Mẹ Dạy

Posted by Webmaster on February 11, 2015

Nguyên Thạch.

image

Có những lúc biển hiền hoà phẳng lặng
Nhưng đáy sâu chứa triệu đợt sóng ngầm
Đàn con hỡi ,hãy nhớ lời Mẹ dạy
Con sinh ra,há dễ bị giam cầm
φ
Trong khốn khó?
Đừng bao giờ nản chí
Trí không nung thì trí sẽ mòn
φ
Ngọc bất trác?
Thì Ngọc kia nào quí
Mất niềm tin ?
Thì cuộc sống không còn.
φ
Dẫu chế độ hôm nay nhiều bạo lực
Nhưng ngày mai cục diện sẽ đổi thay
Nếu tất cả đều chung lòng quyết sức
Cùng đứng lên đạp đổ chế độ này.
φ
Con đường tưởng hung tàn là sức mạnh
Đấy chỉ là hạ sách,kẻ thất thời
Như con tạo,mùa đông trong giá lạnh
Rồi Xuân sang Xuân sưởi ấm cho đời
φ
Lũ Cộng đảng
Hạ nhân phi chính nghĩa
Sẽ không còn tồn tại với thời gian
Khi đảng phái,mục tiêu đầy phi nghĩa
Thì dĩ nhiên sẽ phải có ngày tàn
Trong vạn vật có chi là Vĩnh viễn?
Sự đổi thay, chuyển biến…lẽ bình thường
φ
Hãy là sóng, triệu sóng ngầm của biển
Sóng cuốn trôi cả bè lũ bạo cường.
Hãy nhớ lấy khuôn vàng, câu khuyên bảo
Đừng nhụt tâm
Nuôi dòng máu kiên cường
Không là người, nếu ta mất quê hương
Dân tộc giương chí khí…đó là đường tất thắng
Nhớ ghi khắc mấy lời Mẹ dặn.

Nguyên Thạch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: