Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Thành Kính Phân Ưu

Posted by Webmaster on February 26, 2015

 

hoa-funeral

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England đau buồn được tin
Thân Mẫu của Hôị Viên HPNCV/NE Bà Nguyễn Kim Anh:

Cụ Bà Nguyễn Thi ̣Em

Sinh năm Kỷ Mão.

Vừa từ trần ngày 21 tháng 2 năm 2015, nhằm ngày mùng 3 tháng Giêng
năm Ất Mùi, tại Hóc Môn thuộc ngoại thành Sài Gòn, hưởng thọ 77 tuổi.

Toàn thể thành viên Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England xin được chia buồn cùng Ông Bà Nguyễn Minh-Thi & Nguyễn Kim Anh,  cùng tang quyến.

Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà Nguyễn Thị Em bình an  nơi Cõi Phật.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: