Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for June 11th, 2015

Chia Buồn Cùng Anh Chị Phạm Thanh Khanh và Tang Quyến

Posted by Webmaster on June 11, 2015

Thành Kính Phân Ưu
hoa dam ma

Nhận được hung tin Bào Huynh cúa chị Phạm Thanh Khanh,

Ông Lê văn Thành
Đã tạ thế lúc 12 giờ 05 phút trưa ngày 06/06/2015 tại San Francisco

Thânh viên Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England xin chia buồn
cùng anh chị Phạm Thanh Khanh và Tang Quyến.
Nguyện cầu cho Hương Linh Ông Lê văn Thành sớm siêu sinh tịnh dộ.

Thay mặt HPNCV/NE,
Nguyễn Nữ Như-Nghĩa

Posted in Phân Ưu | Leave a Comment »