Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England Chúc Mừng

Posted by Webmaster on June 11, 2011

wedding

Nhận được tin vui, ngày 18 tháng 6 năm 2011,

Anh Chị Lại Tư Mỹ
sẽ làm Lễ Vu Quy cho Thứ Nữ

Lại Tư Ánh Phi đẹp duyên cùng Trần Quốc Hưng

Xin hân hoan chúc mừng anh chị Mỹ.
Mến chúc hai cháu

Quốc Hùng – Ánh Phi

trọn đời hạnh phúc trong Hồng Ân Thiên Chúa.

Ngày 11 Tháng 6 Năm 2011

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: