Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Posts Tagged ‘Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt’

Lễ gắn cấp bậc Chuẩn Tướng cho Đại tá Lương Xuân Việt

Posted by Webmaster on July 21, 2014

Chuẩn tướng Lương Xuân Việt

Posted in Người Việt - Nước Việt, Z đến A | Tagged: | Leave a Comment »