Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for May 14th, 2011

HPNCV/NE cùng Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts tham dự Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam

Posted by Webmaster on May 14, 2011

HPNCV/NE tại Quốc Hội Hoa KỳHội Phụ Nữ Cờ Vàng New England – đại diện bởi các thành viên Nguyễn Vinh Tuyến, Phan Lệ Nga, Phan Ngọc Thanh – đã cùng với Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts tham dự Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam 11 tháng 5 tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

Mời đọc bài tường thuật trên Người Việt Boston  đọc tiếp

Posted in HPNCV/NE, Nhịp sống cộng đồng Boston/New England, Tác giả hải ngoại, Z đến A | Tagged: | Leave a Comment »