Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

HPNCV/NE cùng Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts tham dự Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam

Posted by Webmaster on May 14, 2011

HPNCV/NE tại Quốc Hội Hoa KỳHội Phụ Nữ Cờ Vàng New England – đại diện bởi các thành viên Nguyễn Vinh Tuyến, Phan Lệ Nga, Phan Ngọc Thanh – đã cùng với Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts tham dự Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam 11 tháng 5 tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

Mời đọc bài tường thuật trên Người Việt Boston 

Ngày Nhân Quyền VN

Phan Ngọc Thanh, Phan Lệ Nga, Nguyễn Vinh Tuyến đại diện HPNCV/NE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: