Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Boston: Mời Tham Dự Memorial Day, Dorchester Day Và Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế

Posted by Webmaster on May 23, 2011

Cộng Đồng MassachusettsNgày 17 Tháng 5, Năm 2011

Kính mời quý Đồng Hương tham gia diễn hành đông đảo các ngày Memorial Day: Thứ Hai 30-5-2011, Dorchester Day: Chúa Nhật 5-6-2011 và NgàyVăn Hóa Quốc Tế tại New York City: Thứ Bảy 25-6-2011

Thư mời Memorial Day, Dorchester Day

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: