Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for August 16th, 2011

Thành Kính Phân Ưu

Posted by Webmaster on August 16, 2011

Đại Úy Phan Túc

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England vừa nhận được tin buồn

Em rể của Ông Bà Hà Văn Tải

Cố Đại Úy Phan Túc

Xuất thân Khóa 24 SVSQTB Thủ Đức

Pháp Danh Minh Trí

Vừa đột ngột từ trần ngày 10 tháng 8 năm 2011, hưởng thọ 67 tuổi

Thay mặt cho toàn thể thành viên Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England, chúng tôi xin được chia buồn cùng Bà Quả Phụ Phan Túc và các cháu, cũng như với  Ông Bà Hà Văn Tải cùng tang quyến, và nguyện cầu Hương Linh Minh Trí sớm bình an nơi Cõi Phật.

Posted in Phân Ưu, Z đến A | Tagged: | Leave a Comment »