Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for August 19th, 2011

Hà Nội cấm biểu tình bằng văn bản không người ký – Chuyện thật như bịa : Bản thông báo kỳ lạ (Kỳ 3)

Posted by Webmaster on August 19, 2011

Điều 69 Hiến Pháp bị chà đạpNguyễn Tường Thụy – Hôm qua, các báo đồng loạt đăng một văn bản gọi là Thông báo của UBND Tp Hà Nội dưới những cái tít như “Thông báo cấm biểu tình của UBND Tp Hà Nội”, “UBND Tp Hà Nội ra thông báo cấm biểu tình”, “UBND Tp Hà Nội yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát”. Các bài báo giới thiệu nội dung của Thông báo dưới dạng “theo đó”. Mình đọc thấy nó chẳng ra thông báo cũng chẳng ra quyết định chỉ thị. Sao UBND thành phố HN lại ra một cái văn bản kỳ quặc như thế này. đọc tiếp

Posted in Người Việt - Nước Việt, Z đến A | Tagged: , | 1 Comment »