Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Sớ Táo Quân Tân Mão, tuyên đọc tại Đài Tiếng Nước Tôi Boston, Massachusetts.

Posted by Webmaster on January 21, 2012

Năm hết Tết Đến, Táo mau rời bến
Diện kiến Ngọc Hoàng, Muôn tâu Ngọc Đế
Tuế tăng vạn tuế, Vạn tuế cái mà vạn tuế !!!

Thần Táo Mậu Thân, ở tận dương gian
Hăm-ba tháng chạp, thần cởi xe đạp
Về tận Thiên Cung, báo cáo tận tường
Của năm Con Mão, dân tình thảm não

Nghe qua rất thương, Dân Chủ xuống đường
Tinh thần yêu nườc, gặp bọn bất lương
Ra tay đàn áp, không chút xót thương
Chặn ngã chặn đường, tay sai lũ chệt

Trong nhà hung hãn, hèn với Tầu man
Đúng là một lũ, khôn nhà dại chợ
Bợ đỡ Tầu phù, hù dọa Dân Oan
Đàn áp Tôn Giáo, bố ráp Thái Hà
Cướp nhà cướp đất, bán cho giặc lạ
Hèn hạ vô cùng, cháu con Hồ tặc
Rước giặc vào nhà, phá nát giang san
Ngàn năm gây dựng, nên mảnh dư đồ
Thật là xấu hổ,của lũ giặc Hồ
Tội đồ dân tộc, phải diệt tận gốc
Mầm móng cộng nô, tô lại non sông
Của giống Lạc Hồng, khắp Nam Trung Bắc
Thắt chặc bên nhau, đốt lá cờ sao
Làm khổ đồng bào, dân ta trông đợi
Ngọn Lá Cờ Vàng, dựng lại Nam Bang
Sáng danh Hồng Lạc, của giống Tiên Long
Đồng báo Quốc Nội, Hải Ngoại một lòng
Dựng lại Nam trào, lấy về lưỡng đảo
Nước Việt như xưa, từ Ải Nam Quan
Xuống tận Cà Mau, ta không để mất
Tấc đất ông cha, đã từng gầy dựng
Làm sao cho xứng, Dân Tộc Rồng Tiên

ψ

Bước qua Tân Niên, của năm Con Rồng
Kính chúc Đồng Bào, Quốc Nội Dân Nam
Hãy vững lòng tin, bình minh ngày ấy
Không còn bao xa, Sài Gòn thoát ách
Cáo chồn thây ma, xóa tên Hồ già

Ψ
Sài Gòn vĩnh viễn, trở về với ta
Phụ Nữ Cờ Vàng, vẻ vang Trưng Triệu
Hiệu triệu người mình, đứng lên diệt Cộng
Tô lại non sông, Người Việt Quốc Gia
Quốc Nội, Hải Ngoại, hát khúc hoàn ca
Hạnh phúc bao la, để mừng đón Tết

Cầu Chúc mọi người, giữ vững niềm tin
Đấu tranh đến cùng, toàn thắng về ta
Ít hàng thưa qua, tâu cùng Ngọc Đế

Ψ
Thôi thần xin về, đón Tết trần gian.

Chúc hết họ hàng,  như Rồng gặp hội
Việc làm gấp bội, không còn long đong
Vạn sự thành công, ở trong năm mới

Ψ
Chúc hết mọi người, an khang thịnh vượng
Mần ăn phát tài, có đô lai rai
Xài hoài không hết, xum vầy đón Tết
Của năm Con Rồng, thôi thần mạn phép.
Thần cũng xin dông, kẻo không kịp Tết
Đến đây chấm phết, ủa quên chấm hết
Chấm hết cái mà chấm hết
Chúc Tết cái mà chúc Tết.

Thần Táo Mậu Thân
Cẩn Bái !

Tác Giả:  Mậu Thân
Randolph – Massachusetts – Tân Mão 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: