Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình Võ Sư Tấn Nhật Bích

Posted by Webmaster on February 20, 2012

Nhận được tin buồn Thân Mẫu của Võ Sư Tấn Nhật Bích là

Cụ Bà Nguyễn Thị Chắc

Đã tạ thế ngày 18 tháng 2 năm 2012

(nhằm ngày 27 tháng giêng năn Nhâm Thìn)

tại thị trấn Phúc Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh

Thừa Thiên Huế Việt Nam.  Hưởng thọ 96 tuổi.

Chúng tôi chân thành chia buồn cùng  gia đình Võ Sư Tấn Nhật Bích.  Nguyện cầu hương linh Cụ bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New Engalnd đồng kính bái.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: