Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Những Chuyện Trong Ngày: Thứ năm, 1-3-2012 » rung cao su

Rừng cao su tại Gia Lai, ảnh chụp hôm 01/04/2006. AFP

Rừng cao su tại Gia Lai, ảnh chụp hôm 01/04/2006. Ảnh AFP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s