Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for March 25th, 2012

Ông Đại Sứ … tàng hình

Posted by Webmaster on March 25, 2012

Đã nhiều lần, Người Việt Tị Nạn vùng đông bắc Hoa Kỳ đã kéo về tòa đại sứ CSVN ở Hoa Thịnh Đốn để bày tỏ sự phẩn uất của chúng ta đối với đường lối cai trị ác với dân hèn với giặc của bạo quyền.  Chúng ta thường phải chọn những cuối tuần để nhiều đồng hương có cơ hội tham dự cất lên tiếng nói, nhưng cũng vì là cuối tuần nên chúng ta thừơng chỉ đối diện được với một ngôi nhà im vắng, nên lập trường và những đòi hỏi của chúng ta không được quảng bá rộng rãi.

Thế nên, khi được tin Nguyễn Quốc Cường, Đại Sứ CSVN tại Hoa Kỳ, sẽ có mặt ở trường Yale, chúng tôi lập tức kêu gọi nhau tập họp để trực diện đương đầu với người đại diện của CSVN.  Đó là buổi chiều thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2012, tại Luce Hall Auditorium, New Haven Connecticut.  Buổi hội thảo do Yale International Relations Association của Yale University tổ chức, bắt đầu từ 4:00 PM.


Với sự tổ chức và phối hợp của ông Trần Văn Giỏi và  quý vị trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Connecticut, trên 50 dồng hương vùng đông bắc đã tề tựu thành đội ngũ trước mặt tiền của Luce Hall Auditorium lúc 3 giờ chiều, với các biểu ngữ đòi Tự Do, Nhân Quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam.  Toán cảnh sát đang giữ an ninh tại khu vực rất thân thiện và dành cho chúng tôi một chổ tốt ngay tại tiền đình, được để loa phóng thanh sâu trong sân gần cửa chính, vì chúng tôi đã hứa với họ rằng chúng tôi sẽ tôn trọng sự tỉnh lặng an bình của nơi phát huy trí tuệ mà không gây nên những sự xáo trộn quá đáng.  đọc tiếp

Posted in HPNCV/NE, Người Việt - Nước Việt, Nhịp sống cộng đồng Boston/New England, Sinh hoạt, Z đến A | Tagged: | Leave a Comment »