Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Nguyện cầu Linh Hồn Ông Trần Đình Trường Sớm Hưởng Nhan THÁNH CHÚA

Posted by Webmaster on May 8, 2012

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:

Ông TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG

Gíam Đốc Khánh Sạn Carter tại Thành Phố New York

Đã từng đưa hằng ngàn người Việt Nam tị nạn cộng sản đến bến bờ tự do
Đã nhiều lần đóng góp vào quỹ yểm trợ Thương Phế Binh QLVNCH
Đã tích cực tham gia các công tác xã hội của Người Việt Quôc Gia Tị Nạn cộng sản
Đã từng giúp Đồng Hương Việt Nam
khắp thế giới về Thành Phố New York sinh hoạt được nghỉ tại khách sạn Carter miễn phí.Đã từ giã Gia Đình, Quyến thuộc,

Bạn bè và Đồng Hương Việt Nam.

Vào lúc 07 giờ chiều ngày 06 tháng 5 năm 2012,

Nhằm Ngày 16-4 năm Nhâm Thìn

Tại Khách Sạn Carter Thành Phố New York , Hoa Kỳ

THƯỢNG THỌ 83 TUỔI


Thành Kính Phân Ưu

cùng Bà Trần Đình Trường

và Tang Quyến.

Nguyện cầu Linh Hồn Ông Trần Đình Trường

Sớm Hưởng Nhan THÁNH CHÚA

KÍNH BÁI,
Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England 

One Response to “Nguyện cầu Linh Hồn Ông Trần Đình Trường Sớm Hưởng Nhan THÁNH CHÚA”

  1. Chu Thụy Nguyên said

    Được tin buồn anh NGUYỄN TẤN TÀI đã ra đi. Thành Kính Chia Buồn cùng Tang Quyến và góp lời Nguyện Cầu anh linh anh TÀI sớm về Hưởng Nhan Thánh Chúa,
    Gia Đình Chu Thụy Nguyên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: