Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Hôi Phụ Nữ Cờ Vàng New England Tiễn Biệt Chiến Hữu Nguyễn Tấn Tài

Posted by Webmaster on September 17, 2012

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:

Chiến Hữu Thomas Nguyễn Tấn Tài

Cựu Sỉ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Đã tận tụy tranh đấu đòi
Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền
Cho Quê Hương Việt Nam
 
Đã từ giã Gia Đình, Quyến thuộc,

Đồng Đội và Đồng Hương Việt Nam.

Vào lúc 8:05 sáng ngày 15 tháng 9 năm 2012,

Nhằm ngày 30 tháng 7  năm Nhâm Thìn

Tại tư gia 23 Morgan streetRandolph, MA 02368-2217, USA

Hưởng Thọ 71 Tuổi


Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England Thành Kính Phân Ưu

cùng Bà Quả Phụ: Theresa Cao Thị Kim Dung

và Tang Quyến.

Nguyện cầu Linh Hồn Chiến Hữu Thomas Nguyễn Tấn Tài

Sớm Hưởng Nhan THÁNH CHÚA

KÍNH BÁI,
Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: