Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ cũa Ông Hoàng Đình Trọng

Posted by Webmaster on September 20, 2012

Cáo Phó

              Gia Đình chúng trân trọng Thông báo đến quý bạn bè thân hửu ngày giờ thăm viếng em chúng tôi: 

Hoàng Đình Trọng 

Mãn phần vào lúc 9 giờ sáng Ngày 19/9/2012 hưởng dương 60 tuổi (Nhâm Thìn)
 Tang lễ được tổ chức tại:DELLO RUSSO FUNERAL HOME
374  Main street
Willmington MA 01887
Thăm viếng Thứ bảy Ngày 22/9/2012
(từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều)
Lễ Di Quan Thứ hai Ngày 24/9/2012 vào lúc 10 giờ sáng
Xin min phúng điếu
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: