Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Thành Kính Phân Ưu

Posted by Webmaster on June 5, 2013

Hoa Funeral

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England đau buồn được tin

Hiền Muội của Bà Phan Lệ Nga và cũng là  Hội Viên, người bạn cùng chí hướng của chúng tôi:

Bà Trần Đinh Nguyệt

Pháp danh Bạch Ngọc

Sinh năm Canh Dần.

Vừa từ trần ngày 3 tháng 6 năm 2013, nhằm  ngày 25 tháng tư năm Quý Tỵ, hưởng thọ 63 tuổi.

Tang lễ sẽ cử hành vào lúc 6 giờ chiều Thứ Năm 6/6/2013
tại Funeral Home Mc Houle 354 Adams Street, Dorchester MA 02122.

Toàn thể thành viên Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England xin được chia buồn cùng Bà Phan Lệ Nga,  gia đình cháu Trần Minh Tâm cùng tang quyến.

Nguyện cầu Hương Linh Bạch Ngọc  bình an  nơi Cõi Phật.

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

DSC04328

 

DSC04336

DSC04303

DSC04304

DSC04301

DSC04308

DSC04309

DSC04310

DSC04311

DSC04299

DSC04328

DSC04326

DSC04330

DSC04331

DSC04333

DSC04307

DSC04313

DSC04315DSC04316DSC04319

DSC04320

DSC04316

DSC04317

DSC04318

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: