Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for June 27th, 2013

New York City – Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 2013

Posted by Webmaster on June 27, 2013

Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 28 của Thành phố New York được tổ chức trọng thể vào ngày 22 tháng 6 năm 2013. Sau đây là hình ảnh và video clips trên youTube ghi lại cuộc diễn hành của phái đoan các dântộc Albany, Tibet và Việt Nam.

Cộng Đồng Massachusetts

Kính mời đọc giả xem cuộc diễn hành trên youTube

You Tube Phần 1

You Tube Phần 2

đọc tiếp

Posted in HPNCV/NE, Người Việt - Nước Việt, Nhịp sống cộng đồng Boston/New England, Sinh hoạt, Đời sống quanh ta | Tagged: , , , , | Leave a Comment »