Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

New York City – Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 2013

Posted by Webmaster on June 27, 2013

Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 28 của Thành phố New York được tổ chức trọng thể vào ngày 22 tháng 6 năm 2013. Sau đây là hình ảnh và video clips trên youTube ghi lại cuộc diễn hành của phái đoan các dântộc Albany, Tibet và Việt Nam.

Cộng Đồng Massachusetts

Kính mời đọc giả xem cuộc diễn hành trên youTube

You Tube Phần 1

You Tube Phần 2

DSC04540

DSC04503

DSC04507 gia

DSC04512DSC04525

DSC04526

DSC04531

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: