Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Ông Tổng bí thư của đảng CSVN lấy tư cách gì để ký Tuyên Bố Chung giữa 2 quốc gia Việt Nam và Thái Lan?

Posted by Webmaster on June 28, 2013

NguyenPhuTrong
Dân Làm Báo –  Trong chuyến đi Thái Lan, ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư của đảng CSVN đã ký một tuyên bố chung Việt Nam – Thái Lan trong đó bao gồm nhiều cam kết giữa 2 quốc gia trên các lãnh vực quan hệ chính trị, hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội, văn hóa, khu vực và quốc tế.
Trong Hiến pháp hiện thời của nước CHXHCNVN, không một điều nào quy định tổng bí thư một đảng có trách nhiệm và quyền hạn để thực hiện việc này.
Toàn chương VII, điều 101 Hiến pháp 1992 quy định Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Ông TBT đảng CS trong chuyến đi lãnh bằng Ts Thammasat (nhờ vào sự vận động trước đó của Bộ Ngoại giao) đã ngồi nhầm vào ghế của ông Trương Tấn Sang, lạm quyền Chủ tịch nước và vi phạm hiến pháp quốc gia khi ký bản Tuyên bố chung Việt-Thái.
Tổng Bí Thư – người đứng đầu của một đảng duy nhất luôn tự phong và giành lấy vai trò lãnh đạo muôn năm của đất nước đã ngồi xổm lên Hiến pháp, xem Hiến pháp như mớ giấy vụn thì liệu Hiến pháp này có còn giá trị gì để là văn bản chính trị cao nhất của đất nước mà nhà nước Việt Nam đã và đang tiêu tiền thuế của nhân dân kêu gọi cả nước góp ý, xây dựng?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: