Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Lễ Tưởng Niệm Đức Trần Hưng Đạo ngày 22/9/2013 tại Boston, Massachusetts, USA

Posted by Webmaster on September 25, 2013

Kính mời đọc giả xem hình ảnh buổi lễ trên youTube: http://youtu.be/p1DtkkT41F0

DSC05859

Hinh 2

DSC05830

Hinh 3

DSC05805

Hinh 4

DSC05809

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: