Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for January 29th, 2014

Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Trân Hải Chiến Hoàng Sa (1974 -2014) tại Boston.

Posted by Webmaster on January 29, 2014

Posted in Hoàng Sa - Trường Sa - Biển Đông, HPNCV/NE, Người Việt - Nước Việt, Nhịp sống cộng đồng Boston/New England, Sinh hoạt, Tưởng Niệm - Tri Ân | Tagged: , , , | 1 Comment »