Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for February 11th, 2014

Thơ Mai Nguyễn: Dòng Sông Lịch Sử

Posted by Webmaster on February 11, 2014

Kính tặng Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

HPNCV/NE

Tôi yêu chiếc áo màu vàng
Có ba sọc đỏ bên nàng Việt Nam
Từ Cà Mau đến Nam Quan
Ta mừng đều thấy cờ vàng quốc gia

Áo sao ôi quá mượt mà
Cho tôi gửi gấm nước nhà Việt Nam
Cà Mau tới Ải Nam Quan
Ở đâu cũng có Cờ Vàng của ta

Má đào đâu ngại xông pha
Công lao các chị vẫn là thơm danh
Mỗi lần có cuộc đấu tranh
Cờ vàng ba sọc tung hoành biểu dương  .1

Washington, New York xuống đường
Tấm lòng yêu nước bốn phương hợp về
Nước Nam giữ trọn lời thề
Đuổi quân Tàu cộng chẳng nề đường xa

HPNCV/NE trước White House

Cờ vàng bên cạnh cờ Hoa  .2
Dương cao chính nghĩa tiến ra đi đầu
Đồng bào ơi hãy cùng nhau
Một đời yêu nước trước sau một lòng

Chần chờ thì sẽ không xong
Tiến đầu mình dẹp bọn ngông giặc tàu  .3
Bà Trưng bà Triệu ngày nào
Đánh quân đại Hán hoa đào hy sinh
Thay chồng thủ tiết trầm mình
Dòng sông lịch sử in hình nữ nhi

Anh chị ơi ta phải đi
Cờ vàng ba sọc đỏ vì tổ tiên
Lá cờ đại diện ba miền
Bắc Trung Nam vẫn gắn liền thủy chung
Dân tộc ta vốn anh hùng
Bao phen phương Bắc vác cung tẩu đào.

Mai Nguyễn.

Cước Chú:

-1 Ba sọc. Ba sọc đỏ cờ quốc gia

-2 Cờ Hoa. Lá cờ Hoa Kỳ

-3 Ngông. Bọn tàu ngông

Posted in HPNCV/NE, Sinh hoạt | Tagged: | Leave a Comment »