Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for February 28th, 2014

Tôi là người Ukraine – I Am a Ukrainian

Posted by Webmaster on February 28, 2014

BBT: Cách mạng tại Ukraine chống lại chính phủ độc tài của tổng Thống Viktor Yanukovych đã đi đến thành công nhờ sự anh dũng của nhân dân biết cam chịu những hy sinh về nhân mạng. Nhìn thấy xứ người can đảm mà cảm thấy tủi nhục cho sự hèn yếu của nhân dân Việt Nam. Biết bao giờ cóc Việt mới dám mở họng để kêu gào, biết bao giờ dân việt mới dám cởi bỏ sự nhu nhược của mình để biết xông pha cho lý tưởng của quê hương ??

Posted in Z đến A, Đời sống quanh ta | Leave a Comment »

Những chuyện trong ngày – Thứ sáu 28-2-2014

Posted by Webmaster on February 28, 2014

Những chuyện trong ngày

Mỹ nêu nhiều trường hợp vi phạm nhân quyền của Việt Nam

Mỹ tố cáo Việt Nam dùng luật lệ mơ hồ đàn áp giới đấu tranh nhân quyền

Thủ tướng Thái phải đáp lại cáo trạng xao lãng nhiệm vụ

Sức ép điều tra nguồn gốc tài sản cán bộ

Điều 258 hay sự căm hận trong cáo trạng Trương Duy Nhất?

Thầy trò đánh nhau: Đạo đức học đường trôi về đâu?

Tống Văn Công: Lời chia tay với Đảng cộng sản Việt Nam

Posted in Người Việt - Nước Việt, Những Chuyện Trong Ngày | Tagged: | Leave a Comment »