Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for April 28th, 2014

Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình HQ Nguyễn Hoàng Vân

Posted by Webmaster on April 28, 2014

Hoa Funeral 7

Chúng tôi nhận được tin buồn

Nhạc Mẫu của Ca Sĩ Hoàng Vân tức HQ Nguyễn Hoàng Vân,

CỤ BÀ TRẦN TÚ LAN

Nhủ Danh TRẦN THỊ CA

Vừa tạ thế ngày 23 tháng 4 năm 2014 tại Quincy Massachusetts,  hưởng thọ 76 tuổi.

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England xin thành thật chia buồn cùng gia đình anh chị Hoàng Vân

và Cầu Nguyện cho Hương Linh Cụ Bà được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

 Thành Kính Phân Ưu

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

 

 

Posted in HPNCV/NE, Nhịp sống cộng đồng Boston/New England, Phân Ưu | Tagged: | Leave a Comment »